Rubricken
 1. Installatioun vun GnuPG enner MS Windows an Apple MacOS (ausser iPad/iPhone)
 2. Installation vun Thunderbird enner MS Windows an Apple MacOS (ausser iPad/iPhone)
 3. Installation vun Thunderbird enner MS Windows an Apple MacOS (ausser iPad/iPhone)
 4. GNU/Linux (Debian/Ubuntu an Derivater) Installatioun
 5. Android Smartphone Installatioun
PS: Bei iPhone an iPad ass duerch Restriktiounen séitens vun Apple E-Mail-Verschlësslung iwewr GnuPG net, respektiv nëmme äussert ëmständlech méiglech. Dofir ginn ech an dëser Installatiounsbeschreiwung net op si an.GnuPG-Installatioun
ënner MS Windows an Apple MacOS (ausser iPad/iPhone)

Klick op däin Betriebssystem fir den Download vun GnuPG ze starten

Bestäteg déi nächst Dialogboxen wärend dem Installatiounsprozess:

Heimadder ass d'GnuPG-Installatioun (op PC oder Mac) ofgeschloss!
Tunderbird-Installatioun
ënner MS Windows an Apple MacOS (ausser iPad/iPhone)

Klick op däin Betriebssystem fir den Download vun Thunderbird ze starten


Bestäteg déi Nächst Dialogboxen wärend dem Installatiounsprozess:

Heimadder hues du d'Tunderbird-Installatioun (op PC oder Mac) ofgeschloss!

Klick mat der rietser Maustast op den Thunderbird-Icon an der Taskbar/Dock, an fixéier Thunderbird op "dénger Tastbar" / "déngem Dock".Enigmail-installatioun
ënner MS Windows an Apple MacOS (ausser iPad/iPhone)

 1. mach den Thunderbird op
 2. mach d'Dialogbox fir en neien Email-Konto ze restellen zou.
 3. Klick am Menu enner "Tools" op "Add-ons"
 4. an der lénker Colonne, klick op "Extensions"
 5. rietz uewen am Sichfeld, tipp "enigmail" an, an dreck op den "Enter knächen
 6. an der Line wou "Enigmail" steet, klick op "Add to Thunderbird

Bestätesch folgeng Dialogboxen:

Heimadder hues du d'Tunderbird-Installatioun (op PC oder Mac) ofgeschloss!GnuPG-, Tunderbird- an Enigmail-Installatioun
ënner GUN/Linux
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install gnupg thunderbird thunderbird-enigmailEmail-Konfiguratioun am Thungerbird
Enigmail-Schlësselpuer erstellen


 1. Klick um Menu op "Enigmail" -> "Key Management
 2. Am "Key-Management", läsch sämtlech Anträg déi éventuen do sinn, sou dass hien dueno eidel ass
 3. An "Kéy-Management", klick um Menu op "Generate" -> "New Key Pair"
 4. An der erschéngender Fënster, gëff dat selwecht Passwued an den 2 Felder "Passphrase" an "Passphrase (repeat) an
 5. Klick op "Generate Key"
 6. Beim Erschéngen vun "Enigmail Confirmation", klick op "Generate Certificate" fir en "Revocation Certificate" ze erstellen. Spéicher dëst op eng dir bekannten Plaatz of
 7. Weider am "Key Management", klick am Menu op "File" -> "Export Keys to File"
 8. Klick op "Export Publik Keys only", a spéicher dest (Plaatz verhaalen!)
 9. Widerhuel de Klick am Menu op "File" -> "Export Keys to File"
 10. Klick op "Export Secret Keys", gëff déin Passwuet un, an spéicher desen Schlëssel of (Plaatz verhaalen!)Android Smartphone Installatioun